Region Östergötland

Jobba inom laboratoriemedicin i Östergötland

Vill du arbeta med analyser inom områden som rutinkemi, läkemedelsanalyser, hematologi, proteiner, hormoner, immunokemi, molekylärbiologi, blodgaser och koagulation?

Är du en noggrann person som tycker om att arbeta med analysinstrument? Med många arbetsområden och uppgifter kan vi erbjuda dig ett arbete du kommer att trivas med.

Det här är vi

Laboratoriemedicin sjukhus och Patientnära Laboratoriemedicin sorterar under Diagnostikcentrum inom Region Östergötland. Vi finns på sjukhusen i Linköping, Motala och Norrköping och på de flesta vårdcentraler i Östergötland. Vi arbetar med provtagning och utför ett brett sortiment av analyser, allt från rutinanalyser till specialanalyser. På Laboratoriemedicin sjukhus i Norrköping och i Motala utförs även arbete inom transfusionsmedicin. Till Patientnära laboratoriemedicin hör även AK-mottagningar, som ansvarar för dosering av antikoagulerande läkemedel.

Så här jobbar vi tillsammans

Arbetet skiljer sig åt mellan vårdcentralslaboratorierna och sjukhuslaboratorierna.  

På vårdcentralerna är arbetstiden förlagd till kontorstid och en stor del av arbetet utgörs av provtagning, men även en del analysarbete ingår. Det finns ett nära samarbete med övrig personal på vårdcentralen och många gånger efterfrågas vår kompetens i konsultationer med vårdcentralsläkarna.

På sjukhuslaboratorierna har vi dygnet runt-verksamhet, men den stora andelen analyser utförs på dagtid. Arbetet består av att analysera prover och genomföra underhåll av analysinstrumenten. Många av proverna som analyseras kommer från det egna sjukhuset eller från vårdcentralerna. Men vi erbjuder också specialanalyser av prover från andra regioner och landsting.

Så här är det att jobba hos oss

Hos oss tar vi vara på alla medarbetares styrkor och förmågor. Eftersom vår verksamhet spänner över flera olika ämnesområden erbjuds stora möjligheter till varierande arbetsuppgifter. Hos oss kan du arbeta med renodlat tekniskt laboratoriearbete eller vara på en enhet där det ingår mer patientkontakt. Det finns även möjlighet till att fördjupa sina kunskaper inom vissa arbetsområden och arbeta mer koncentrerat med dem.

Vår verksamhet är SWEDAC-ackrediterad och vi arbetar därför noggrant och systematiskt. Arbetsuppgifterna kräver att vi arbetar både självständigt och i team. Det bedrivs kontinuerligt förbättringsarbete för att säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet. Förbättringsarbetet sker enligt Lean och medarbetarna utgör en viktig roll i verksamhetsutvecklingen.

Kontakta oss, så berättar vi mer!

Susanne Iverlöv Lindkvist, enhetschef Patientnära laboratoriemedicin centrala,
010-103 32 58 Susanne.Iverlov.Lindkvist@regionostergotland.se

Annika Stjernström, verksamhetschef Laboratoriemedicin sjukhus Vrinnevi, 
010-103 10 72 annika.stjernstrom@regionostergotland.se