Region Östergötland

Jobba inom Resurs och Kompetens

Resurs och Kompetens är Region Östergötlands interna bemanningsorganisation. Vi stöttar sjukvårdande enheter med medarbetare för intern korttidsbemanning med fokus på patientnära uppgifter. Som medarbetare hos oss har du stor frihet att planera din egen tid och en möjlighet att arbeta på flera olika avdelningar vilket gör att du breddar din kompetens.

Vår kunskap gör nytta precis där den behövs!

På Resurs och Kompetens arbetar fast anställda sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, barnskötare och vårdadministratörer. Våra medarbetare placeras på uppdrag i olika delar av Region Östergötland för att ersätta ordinarie medarbetare vid akut korttidsfrånvaro och utbildningsdagar. Vi har också ett antal timavlönade medarbetare, vanligtvis studerande, pensionärer eller arbetssökande. Gemensamt för oss som jobbar här ett tydligt fokus på god omvårdnad för patienten.

Som medarbetare hos oss har du mycket stor frihet att själv påverka dina arbetstider, men också att styra din tillgänglighet för att bäst matcha kundernas behov. Vi jobbar med årsarbetstid och lägger vår egen tillgänglighet, men får besked om våra bokningar med kort varsel. Den höga graden av delaktighet och möjlighet att påverka sina arbetstider leder till att medarbetare som jobbar hos oss skattar återhämtningen som mycket god. Som fast anställd hos oss får du ett lönetillägg för din flexibilitet. Beroende på specialisering och vilken profession du tillhör, matchas du mot flertal enheter och kan därmed själv vara med och påverka din kompetensprofil.  

Varmt välkommen till Resurs och Kompetens!

Kontakta oss gärna via: IntresseanmalanResursochKompetens@regionostergotland.se