Region Östergötland

ST för tandläkare

Bilden visar en tandläkare som undersöker en patient

Folktandvården Östergötland erbjuder ST-utbildning i ortodonti och orofacial medicin. ST-utbildningen är minst treårig och bedrivs enligt problembaserat lärande (PBL). Den kliniska träningen inklusive sido- och randutbildning i andra specialiteter utgör 70 procent av tiden.

Vid slutexamen erhålls ett bevittnat skriftligt examensbevis enligt Socialstyrelsens riktlinjer för kvalificering till specialistkompetens.

ST-utbildning i ortodonti

Specialiteten ortodonti omfattar ansiktets, käkarnas och bettets utveckling och växt. Här ingår diagnostik, förebyggande och behandling av medfödda eller förvärvade käk-, bett- och tandställningsfel (så kallade tandpositionavvikelser), baserat på kunskaper om orsaker till avvikelserna och deras konsekvenser för individen.

Folktandvården Östergötland har utbildat specialister i ortodonti sedan 1971. Läs mer om utbildningen här > > >.

ST-utbildning i orofacial medicin

Orofacial medicin blev en odontologisk specialitet 2018. Orofacial medicin omfattar diagnostisering och behandling av vuxna patienter med sjukdom eller tillstånd, t.ex. systemsjukdom, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, som kräver anpassad tandvård. Patienter behandlas såväl polikliniskt som inom sluten vård.

Folktandvården Östergötland har sedan 2011 bedrivit en specialistekvivalent utbildning i orofacial medicin som nu har ersatts av en ST-utbildning enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Kontakt

Bild på Lars-Inge Norevall

Lars-Inge Norevall

Övertandläkare

010-103 88 42

e-post