Region Östergötland

Resurser för våra ST-läkare

Du som gör din ST i Östergötland kan räkna med ett brett stöd på din väg mot att bli en kvalificerad specialistläkare.

Studierektorskansli
Studierektorskansliet är en stödenhet för alla som arbetar med ST i Region Östergötland och har i uppdrag att kvalitetssäkra ST genom bland annat chefsstöd och utbildningar för ST-läkare, handledare och studierektorer. Vårt International office är ett extra stöd för läkare med utländsk utbildning som planerar att göra sin ST inom Region Östergötland.

Kurser
Under din ST i Östergötland går du många olika kurser och utbildningar. Studierektorskansliet arrangerar kurser som täcker kraven i de specialitetsövergripande målen i "Nya ST" och du kan därför välja lokalt arrangerade kurser inom allt från forskningsmetodik till patientkommunikation och etik. Naturligtvis har du också möjlighet att söka kurser i övriga delar av landet och världen när det finns behov av det. Du diskuterar valet av kurser tillsammans med din handledare och studierektor utifrån målbeskrivningen för din specialitet.

Forskning
Det är av yttersta vikt för patienterna att ny kunskap både tas fram och tillämpas i sjukvården.Region Östergötland samarbetar med Medicinsk fakultet Linköpings universitet i ett särskilt program, ”från student till docent”, för att stimulera klinisk forskning och akademisk karriärutveckling. Inom ramen för det programmet finns bland annat olika möjligheter till finansiering av forskning för ST-läkare.

Enligt Socialstyrelsens "Nya ST" ska ett "individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer" ingå i specialisttjänstgöringen. Vår målsättning är att alla ST-läkare erbjuds minst 10 veckor för sådant arbete. Forskarstuderande (doktorander) eller disputerade ST-läkare har möjlighet att söka forskningstid för sina projekt för 1-3 månader per år.

Ledarskap och utveckling
I ST finns både medicinska kompetensmål och mål relaterade till kompetenser inom kommunikation, ledarskap och vetenskap. Att läkare engagerar sig att utforma, leda och utveckla hälso- och sjukvården är viktigt för både patienterna och för organisationen. Vi ser därför mycket positivt på när du som ST-läkare använder dig av dina nya kunskaper inom olika områden på kliniken där du arbetar. Det kan till exempel vara att du tar dig an något förbättringsområde på kliniken i det obligatoriska förbättringsarbetet du ska genomföra under din ST. Region Östergötland har också särskilda utvecklingsprogram för medarbetare som vill satsa på chefskap.

Kontakt

Bild på Sara Kinert

Sara Kinert

Övergripande ST/BT-studierektor och enhetschef

010-103 05 93

e-post

Denna webbplats