Region Östergötland

Pedagogisk AT

Bilden visar en undervisningssituation

Pedagogisk AT Linköping/Motala


Ansvarig:

Stina Garvin, Överläkare, AT-chef Linköping Motala.

Bakgrund:

Framtidens hållbara hälso- och sjukvård kan vi uppnå när vi låter den vila på tre ben:
klinisk verksamhet, forskning, utveckling och utbildning.

Ett stort behov av ökad pedagogisk förmåga, både kvalitativt och kvantitativt, finns inom alla dessa fält.

Många läkarstudenter har redan under sin grundutbildningstid visat både intresse och fallenhet för undervisning och pedagogik, såväl inom det medicinska fältet som utanför.

För att ta tillvara på detta intresse och dessa förmågor införde AT Linköping/Motala och Region Östergötland år 2015 pedagogisk AT.

Mål med pedagogisk AT:

Att stärka pedagogikens formella och praktiska ställning inom Region Östergötland.

Att genom införande av pedagogisk AT inspirera verksamheterna till en ökad pedagogisk medvetenhet.

Att öka AT-läkarnas pedagogiska färdigheter inom patientpedagogik, studentpedagogik och pedagogiskt ledarskap för kollegor och medarbetare.

Att väcka ett intresse för forskning inom det pedagogiska fältet.

Mål för pedagogisk AT-läkare:

Att få insikt om pedagogiska processer i vården, att tillämpa grundläggande verktyg för klinisk handledning och underlättande av medarbetare, patienters och studenters lärande.

Att få en god grund för pedagogiskt ledarskap.

Komplett ansökan till pedagogisk AT innehåller:

  • Riktat brev som beskriver erfarenhet och/eller utbildning inom det pedagogiska fältet. Brevet ska beskriva dig som pedagogisk individ och hur dina pedagogiska erfarenheter har format dig. Reflektera över möjliga områden som du skulle vilja fokusera på i ditt förbättringsprojekt under pedagogisk AT och gärna också vad du vill uppnå med pedagogiska insatser i framtiden.
  • Eventuella intyg från uppdragsgivare om pågående eller tidigare pedagogiska och/eller utvecklingsinsatser.
  • Eventuella publikationer med pedagogisk inriktning.

Skickas tillsammans med AT-ansökan i rekryteringssystemet Reachmee.

Kontakt

Bild på Linda Ekstrand

Linda Ekstrand

AT-chef

010-103 13 48

0730-70 06 85

e-post