Region Östergötland

Klinikplacering, Universitetssjukhuset i Linköping (US)

Invärtesmedicin

Din placering fördelas på internmedicinsk avdelning,  geriatrisk akutvårdsavdelning och kardiologiska kliniken. Alla AT-läkare får placeringar på tre kliniker för att få bredd i den internmedicinska utbildningen. Under medicinblocket får du en introduktion på 2-3 dagar med teoretisk och praktisk information och utbildning. Du har också möjlighet att delta i övrig internutbildning samt undervisning för AT och ST som löper under terminen. Delar av de invärtesmedicinska AT-målen uppfylls under din placering på akutkliniken.

Kirurgiska specialiteter

Du placeras på kirurgisk avdelning där mottagningsarbete blandas med operations- och avdelningsarbete. Delar av AT-målen för kirurgiska specialiteter uppfylls under din placering på akutkliniken.

Psykiatri

På psykiatriska kliniken får du främst arbeta inom akut-och slutenvården och en del AT-läkare har även en delplacering inom öppenvården. Du deltar i jourarbete där du får bedöma och handlägga akuta fall i nära samarbete med specialist i psykiatri. Du kan önska att göra en del av din placering (fyra veckor) vid barn-och ungdomspsykiatriska kliniken.

Akutkliniken

Under akutblocket får du en sammanhängande placering på akutmottagningen. Du arbetar i team tillsammans med sjuksköterska och undersköterska. Alla team arbetar med akutsjukvård och handlägger alla sorters akut sjuka eller skadade patienter. Alla patienter har en ansvarig specialist i akutsjukvård. Eftersom akutmottagningens verksamhet pågår dygnet runt kommer du att schemaläggas för tjänstgöring även nätter och helger.

Allmänmedicin

De sista 6 månaderna av din AT görs på vårdcentral. Där finns möjlighet att se bredden inom allmänmedicin, från BVC till vård på äldreboenden i livets slutskede. Men tyngdpunkten ska vara egen mottagning. Du kan även delta i jourverksamhet på jourcentralen under handledning.