Region Östergötland

Klinikplacering, Lasarettet i Motala (LiM)

Invärtesmedicin

På medicinska specialistkliniken får du snabbt en viktig roll i teamet. Du får goda möjligheter till utveckling i läkarrollen i skarpt läge, men handledaren är aldrig långt borta. På vår medicinska akutvårdsavdelning har vi ett arbetssätt som skall inspirera till mer ansvar för rond och patientarbete, samtidigt som specialisterna kan ge bedsideundervisning och återkoppling. Du kommer också att få tid på akutmottagningen med bakjour på plats dagtid efter att du har tjänstgjort på vår akuta hjärtenhet.

Kliniken har ett gediget utbildningsprogram som varierar mellan kliniska föreläsningar, patientfallsgenomgångar och Journal Club. AT-läkarna får också möjlighet att bidra med egna genomgångar till utbildningsprogrammet. Placeringen inleds med en introduktionsvecka. Under några veckor erbjuds du att se LAH och det akutgeriatriska ambulerande ALMA-teamets varierande arbetssätt.

Kirurgiska specialiteter

Capio bedriver den opererande verksamheten på LiM. Din tid fördelas mellan kirurgen och ortopeden. Du deltar i mottagningsverksamheten och som assistent på operation. På ortopeden deltar du även i avdelningsarbete. Eftersom LiM inte bedriver akutkirurgi, placeras du på US under en del av ditt kirurgblock. Delar av AT-målen för kirurgiska specialiteter uppfylls under din placering på akutkliniken.

Psykiatri

Inom psykiatrin har du din basplacering i Motala eller i Mjölby och deltar som läkare i ett av teamen. Tjänstgöringen består mest av mottagning med egna patienter och arbete i teamen. Du arbetar dagjour och handlägger akuta ärenden tillsammans med mobila team eller i slutenvården i Motala. Du kan önska placering inom barnpsykiatrin, psykiatrisk mottagning för äldre och på beroendeenheten.

Akutmottagning

Under medicinplaceringen tjänstgör du som medicinjour på akutmottagningen dag, kväll och helg. Under akutblocket gör du en längre sammanhängande tjänstgöring på akutmottagningen och jobbar då i viss mån linjelöst och går även nattjourer på medicinlinjen. Dagtid finns stöttning av medicinbakjour och akutläkare och nattetid finns akutläkare på plats på akuten och husjouren (en senior ST) finns att tillgå vid röda larm och intermediärvårdskrävande patienter. Medicinbakjouren finns i hemmet Narkosläkare finns dygnet runt på lasarettet.

Allmänmedicin

De sista 6 månaderna av din AT görs på vårdcentral. Där finns möjlighet att se bredden inom allmänmedicin, från BVC till vård på äldreboenden i livets slutskede. Men tyngdpunkten ska vara egen mottagning. Du kan även delta i jourverksamhet på jourcentralen under handledning.