Region Östergötland

AT i Linköping och Motala

Bilden visar en manlig skötare på NIVA

Vi erbjuder en personlig och professionell AT där du möter högspecialiserad sjukvård och stimulerande forskningsklimat samtidigt som du får det mindre sjukhusets fördelar med stor bredd.

Vi har en välutvecklad akutläkarorganisation och som AT-läkare får du ta del av det genom tre månaders akutsjukvårdsblock. Strukturerad gruppintroduktion och ett gemensamt utbildningsprogram ger god gemenskap och samhörighet.

Gemensam start

Din AT inleds med en gemensam introduktionsvecka förlagd på båda sjukhusen. Första dagen används till presentation och allmän matnyttig information. Introduktionsveckan består främst av praktiska övningstillfällen och scenarioövningar, där du får tillfälle att träna på att hantera akuta tillstånd. 

Klinikplacering

Efter introduktionsperioden placeras du inom invärtesmedicin eller opererande specialiteter. Därefter går du vidare till psykiatrin och akutkliniken. Du avslutar din AT med primärvård.

Valfri period

Om ingen förlängning av klinisk tjänstgöring behövs för att nå upp till AT-målen kan AT-läkaren använda upp till fyra veckor för att få en inblick i en eller två valfria verksamheter inom Region Östergötland.

Kontakt

Bild på Linda Ekstrand

Linda Ekstrand

AT-chef

010-103 13 48

0730-70 06 85

e-post

Bild på Eva Lago

Eva Lago

AT-samordnare

010-103 20 82

070-653 35 40

e-post

Bild på Mona Carlsson

Mona Carlsson

AT-samordnare

010 – 103 15 55

0724-63 03 77

e-post