Region Östergötland

AT hos oss

AT-läkare

I Östergötland finns allt från det lilla, nära sjukhuset till det högspecialiserade universitetssjukhuset när du ska välja plats för din AT. Region Östergötland erbjuder AT på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.

Upplägget av AT-block kan skilja något, men oavsett vad du väljer kommer du att få en utmanande, lärorik tid där dina kolleger ständigt finns nära för att stötta och handleda.

I Region Östergötland håller vården en hög kvalitet och utvecklingsfrågorna står högt på agendan. Vi bygger en sjukvård för framtiden och placerar oss ofta högt i patientenkäter, öppna jämförelser och olika rankinglistor. Vi kan erbjuda dig en utvecklande AT bland kollegor med hög kompetens.

Region Östergötland utbildar cirka 75 AT-läkare varje år och vi satsar på god handledning och ett bra bakjoursstöd. Som AT-läkare i Östergötland får du en egen huvudhandledare under hela din AT och en klinikhandledare på varje block. Vi arrangerar regelbundna utbildningsdagar och tre gemensamma seminariedagar för alla AT-läkare i Östergötland. I Norrköping och Motala disponerar du också en studiepott för kliniska kurser.

Socialt umgänge och gemenskap är viktiga faktorer för att en AT-tjänstgöring ska bli bra. I Östergötland satsar vi på bra gemensamma utrymmen för studier och socialt umgänge, även utanför arbetstid. AT-läkarna har gemensamma sportaktiviteter och har givetvis rätt till Region Östergötlands friskvårdsbidrag. I allmänhet är alla block 21 månader. Vid forskar-AT är blocken 21-24 månader.

För Region Östergötland är det viktigt att kunna erbjuda dig en variationsrik och givande utbildning under din tid som AT-läkare. De flesta av våra AT-läkare brukar vara mycket nöjda med sin AT hos oss, och efter din AT har du goda möjligheter till fortsatt specialisering och ST-tjänst i Östergötland.

Välkommen till oss!

Kontakt

Bild på Lena Holmertz

Lena Holmertz

Verksamhetschef AT och ELSA US/LiM

010-104 72 61

0703-56 09 60

e-post

Bild på Magnus Runqvist

Magnus Runqvist

Verksamhetschef AT ViN

010-104 22 10

0730-52 22 10

e-post