Region Östergötland

AT hos oss

AT-läkare

I Östergötland finns allt från det lilla, nära sjukhuset till det högspecialiserade universitetssjukhuset när du ska välja plats för din AT. Region Östergötland erbjuder AT på Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala och på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Från och med 2022 kommer ordinarie AT-block i Östergötland vara 19 månader. Om samtliga mål för AT har uppfyllts inom 18 månader kan AT-läkaren välja valfria placeringar, exempelvis inom specialiteter som de annars inte får se inom ramen för AT, alternativt kan AT-tjänstgöringen avslutas efter 18 månader. Den 19:e månaden kan vid behov användas för att förlänga kliniska placeringar.  

Vi har också tre uppskattade AT-inriktningar: forskar-AT, pedagogisk AT (Linköping/Motala) och psykiatri-AT. Forskar-AT innebär AT-läkaren kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen med upp till 6 månaders forskning på Linköpings universitet (19 + upp till 5 månaders förlängning). Inom ramen för pedagogisk AT genomför AT-läkaren ett eget förbättringsarbete samt fördjupar sig i patientpedagogik, studentpedagogik och pedagogiskt ledarskap för kollegor och medarbetare (19 + 2 månader). Psykiatri-AT ger möjlighet till fördjupning inom psykiatri genom bland annat valfria placeringar inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri (19 + upp till 2 månader).

Region Östergötland har cirka 180 AT-läkare varav cirka 85 AT-läkare som nyanställs per år.  Vi arrangerar regelbundna utbildningsdagar och gemensamma seminariedagar för alla AT-läkare i Östergötland. Därutöver erbjuder vi en utbildningspott för valfri extern kurs som kan stödja måluppfyllelse för AT.

Upplägget av AT-block kan skilja något, men oavsett vad du väljer kommer du att få en utmanande, lärorik tid där dina kolleger ständigt finns nära för att stötta och handleda. I Region Östergötland håller vården en hög kvalitet och utvecklingsfrågorna står högt på agendan. Vi bygger en sjukvård för framtiden och placerar oss ofta högt i patientenkäter, öppna jämförelser och olika rankinglistor. Vi kan erbjuda dig en utvecklande AT bland kollegor med hög kompetens.

Socialt umgänge och gemenskap är viktiga faktorer för att en AT-tjänstgöring ska bli bra. I Östergötland satsar vi på bra gemensamma utrymmen för studier och socialt umgänge. Sociala aktiviteter utanför arbetet organiseras ofta av AT-läkarna själva, exempelvis olika sportaktiviteter. Alla AT-läkare har också givetvis rätt till Region Östergötlands friskvårdsbidrag.

För Region Östergötland är det viktigt att kunna erbjuda dig en variationsrik och givande utbildning under din tid som AT-läkare. De flesta av våra AT-läkare brukar vara mycket nöjda med sin AT hos oss och efter din AT har du goda möjligheter till fortsatt specialisering och ST-tjänst i Östergötland.

Kontakt

Bild på Linda Ekstrand

Linda Ekstrand

AT-chef

010-103 13 48

0730-70 06 85

e-post

Bild på Magnus Runqvist

Magnus Runqvist

Verksamhetschef AT ViN

010-104 22 10

0730-52 22 10

e-post