Region Östergötland At- och ST-läkare

AT, BT, ST och PTP

Region Östergötland satsar på god utbildning för läkare under AT-tjänstgöringen samt för läkare och tandläkare under BT- och ST-tjänstgöringen. Sedan 2020 erbjuder vi även ett PTP-program för psykologer.

Under din utbildning hos oss får du möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper, utveckla dina praktiska färdigheter och bygga upp ett professionellt förhållningssätt.
Mer information om AT och ST hos oss hittar du via vänstermenyn.

BT-programmet erbjuds från och med 1 juli 2021 och är en del av ST-programmet.

Information om PTP-tjänstgöring hittar du via länk till höger.

Kontakt

Bild på Linda Ekstrand

Linda Ekstrand

AT-chef

010-103 13 48

0730-70 06 85

e-post

Bild på Magnus Runqvist

Magnus Runqvist

Verksamhetschef AT ViN

010-104 22 10

0730-52 22 10

e-post

Bild på Sara Kinert

Sara Kinert

Övergripande ST/BT-studierektor och enhetschef

010-103 05 93

e-post