Region Östergötland

”Vi hade både en plan och en strategi”

Porträtt av Thomas Halliday

I februari började media rapportera om allt fler covid-19 fall runt om i världen. Och IVA-läkaren Thomas Halliday på US kunde följa hur smittspridningen närmade sig Sverige.
- Vi var väl förberedda när vi fick in första patienten, vi hade både en plan och en strategi för hur vi skulle behandla patienterna i mars, berättar han.

Både verksamhetsplanen och behandlingen av patienter har självklart fått revideras många gånger under året som gått sedan det första fallet av covid-19 upptäcktes i Region Östergötland.

– Det kändes aldrig som att vi stod inför en helt okänd sjukdom. Vi hade redan från början en behandling som inte skiljer sig avsevärt från den som vi har nu. Vi visste att det var en viruspandemi och det hade vi behandlat tidigare. Så vi kunde, och kan, använda samma principer som vi använt tidigare när det gäller att behandla patienter med andningssvårigheter.

Under våren ökade patienterna stadigt som lades in på IVA. Under april hade de båda IVA-avdelningarna på US i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping mer än 30 patienter.

– Vi skapade tidigt en struktur i kunskapsinsamlandet där vi omgående bestämde oss för att alla skulle hålla sig till samma behandling, som vi sedan justerat allt eftersom vi lärt oss mer om sjukdomen. Så även om vi hade många patienter, var det ingen kaotisk miljö under våren på IVA. Vi har hela tiden haft en plan som vi har hållit oss till.

Det som överraskat Thomas Halliday mest är den långa tid som patienterna behöver respiratorvård.

– Vi har visserligen tidigare haft patienter som behövt respiratorvård i månader och det ställer krav på en annan vård. Men det som var annorlunda i våras var det stora antalet patienter – och det ställer krav på att man är tillräckligt många för att klara av att ge vård till alla. Och det lyckades vi med.

– Vi var aldrig i närheten av att nå taket för antalet patienter som vi kunde behandla, det fanns alltid en plats för de patienter som behövde en plats på IVA.

Under sommaren minskade antalet IVA-patienter och personalen fick en välbehövlig återhämtning. Under några höstmånader var det noll patienter.

– Varför det har blivit som det har blivit i höst och vinter får vi nog vänta med att säga något om. Att säga att folk inte sköter sig är förenklat. Och det blev inte riktigt samma anstormning under den här vågen, som under den första. Vilket är tur – för alla har inte hunnit återhämta sig från i våras ännu. Så på det viset har det varit lite lättare den här gången, nu vet vi bättre vad vi ska göra och att det tar lång tid att behandla dessa patienter. Det är väldigt tålamodsprövande för patienter, deras anhöriga och för oss som vårdar dem, det kom som en överraskning.

Kan vi börja se slutet på pandemin nu?
– Det vet ingen tror jag. Vi har ju inte haft något riktigt influensautbrott på många år och har nog glömt bort hur det var. Nu är ju vaccinationen så det här borde minska någon gång framöver. Men sjukdomen kommer inte att försvinna helt, men vi kommer att kunna ta hand om den.

Namn: Thomas Halliday
Yrke: Läkare på intensivvårdsavdelningen (IVA) på Universitetssjukhuset i Linköping