Region Östergötland

”Många stunder har vi varit väldigt trötta”

Som ansvarig för beredskaps- och säkerhetsfrågor i Region Östergötland, vet Rickard Lundin att en pandemi är ett ständigt hot mot verksamheten.
- Känslan är att vi tillsammans har klarat av det prov vi har ställts inför i regionen, säger han. Vi har löst det på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar vi har haft.

Rickard Lundin är centrumchef för Katastrofmedicinskt centrum och ansvarig för beredskapsarbetet i Region Östergötland. Därför följde han tidigt uppgifterna om ett nytt virus i Kina. När smittan kom till Europa ungefär samtidigt som det svenska sportlovet, insåg han att det bara var en fråga om tid innan de första fallen skulle dyka upp i Östergötland.

- Innan vi fick vårt första fall hade vi redan fattat beslut om att vi skulle hantera det som en särskild händelse och gå upp i förhöjt beredskapsläge säger han. Normalt sett pågår en sådan händelse i några timmar eller kanske ett par dagar. Här förstod vi att det skulle bli betydligt mer långdraget.

Under större delen av våren hade Rickard Lundin rollen som regional sjukvårdsledare. Och det blev en tuff utmaning att leda verksamheten genom en situation som eskalerade oerhört snabbt. Beslut ändrades ibland dagligen beroende på den snabba händelseutvecklingen och arbetsbelastningen var hög.

- Det gällde att lösa frågor och försöka skapa trygghet, trots en osäker händelseutveckling och osäkerhet kring material, läkemedel och skyddsutrustning. Att nå ut med alla beslut var i sig en enorm utmaning. Ibland hann vi inte få ut all information så snabbt som sjukvårdspersonalen behövde, helt enkelt för att händelseutvecklingen gick så snabbt.

- Vi satt i möten från tidig morgon till sen kväll för att lösa alla frågor som uppstod. Det var möten med sjukhusen, primärvården och andra samverkande aktörer, som alla gjorde ett fantastiskt jobb. Därefter fick jag ta tag i mejlkorgen och dagens missade telefonsamtal. Så visst var det mycket jobb under den perioden.

Samtidigt var medietrycket enormt och Rickard Lundin var en av dem som fick ta täten när det var frågan om intervjuer och pressträffar.

- Jag hade nog aldrig kunnat föreställa mig vilket tryck det skulle bli, säger han. Att möta media och vara tillgängliga blev snabbt en naturlig del av våra arbetsuppgifter.

Vad var tyngst under den perioden?
- Många stunder har vi varit väldigt trötta och påverkade. Det här året har varit en tragisk period där många har mist nära och kära och många har varit svårt sjuka. Det blir man påverkad av.

- Men tuffast för mig var nog att jag i stort sett inte hann träffa familjen – mina barn och min sambo – under de där vårmånaderna. Personligen var det en erfarenhet för resten av livet. Men jag tappade i princip ett halvår av mitt privata liv, med allt det som man normalt sett gör.

När smittspridningen gick ned under sommaren övergick Region Östergötland till vanlig linjestyrning och Rickard Lundin kunde börja fokusera på sitt ordinarie arbete. När den andra vågen svepte in under senhösten gick han in i sjukvårdsledningen igen, men i andra roller. Bland annat i arbetet med vaccinationer och som talesperson i media.

- Det har varit ett omtumlande år på många sätt, säger han. Men den bestående känslan är att vi i regionen har klarat det när vi verkligen har ställts på prov. När vi kraftsamlar kan vi anpassa beslutsprocessen efter hastigheten i frågorna.

- Oavsett om det har gällt brist på skyddsmaterial eller osäkerhet i vaccinleveranser, har vi alltid haft en plan b och en plan c som vi har känt oss trygga med.

Namn: Rickard Lundin
Yrke: Ansvarig för beredskaps- och säkerhetsfrågor i Region Östergötland