Region Östergötland

”Många patienter insåg inte sin egen problematik”

Porträtt av Eva Lilliecreutz Gudmundsson

– Det känns bättre att kunna hjälpa till, än att behöva stå vid sidan om.
Så sammanfattar fysioterapeuten Eva Lilliecreutz Gudmundsson på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping på US första året med covid-patienter.

För Eva Lilliecreutz Gudmundsson, precis som för de flesta inom vården, har året varit annorlunda.

– Men att vi kunde starta den särskilda rehabiliteringsavdelningen Pandemi Blå så snabbt var intressant och lärorikt. Där tror jag att alla inblandade lärde sig massor om att det går, bara man vill någonting, säger hon.

Under pandemins inledning var rehabiliteringen av covid-patienterna utspridd.

– Och för IVA-patienterna fanns ingen eftervård. Men det insåg man ju snabbt att de behövde och då byggdes rehabiliteringsavdelningen Pandemi Blå upp i maj i ett rasande tempo. Två chefer från rehabmedicinska kliniken friställdes från sina ordinarie arbetsuppgifter för att fixa med det.

På den nya rehabavdelningen fick Eva snabbt ett 40-tal arbetskamrater från åtta olika kliniker på US. Många hade inte ens arbetat med rehabilitering tidigare.

– Det här födde ett driv hos alla på avdelningen att det här ska vi fixa! Redan efter en vecka hade vi utbildning för ny personal, berättar Eva och ler åt minnet och fortsätter:

– Vi insåg ganska snabbt att många av patienterna inte insåg sin egen problematik. Många trodde till exempel att de kunde gå när de kom till oss, vilket gjorde att vi behövde ha vak på många patienter. Trots det hade vi några fallincidenter.

– Andra patienter hade fått stroke och flera hade fått stora blödningar av de blodförtunnande medicinerna som de hade fått. Det var stor variation på symtom och nytillkomna sjukdomstillstånd. Många var förvirrade och hade ångest, något som inte är så ovanligt efter lång tid på IVA.

Som mest hade Eva och hennes kollegor 12-14 patienter på Pandemi Blå. Under sommaren och hösten minskade behovet av den särskilda avdelningen och covid-patienterna rehabiliteras nu på den ordinarie avdelningen.

– Nu har vi fyra-sex patienter, så det trappas ju ned.

Eva Lilliecreutz Gudmundsson återkommer flera gånger till att året har varit tufft, men att det också har visat på det engagemang som finns bland medarbetarna i vården.

– Jag och en kollega anmälde oss för att hjälpa till på IVA en vecka som fysioterapeuter i början på april. Och vi var långt från ensamma om att anmäla oss frivilligt till det. Det kom folk från alla håll och alla hade en väldigt positiv inställning och ville verkligen hjälpa till.

Namn: Eva Lilliecreutz Gudmundsson
Yrke: Fysioterapeut på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping