Region Östergötland

”Jag har strategin att leva som jag lär”

Porträtt av Britt ÅkerlindMer eller mindre över en natt gick Britt Åkerlind från en relativt normal tillvaro som smittskyddsläkare till att bli en offentlig person som de flesta känner igen.
– Människor som kommer fram på stan är nästan bara positiva, säger hon. Många säger att jag uttrycker mig så att de förstår. Det känns förstås bra.

Vardagen för en smittskyddsläkare handlar normalt sett om att samverka med vården och samhället kring olika typer av smittsamma sjukdomar. Det kan vara ett utbrott av salmonella i en djurbesättning eller bland restaurangbesökare. Eller en patient med en sjukdom som faller under smittskyddslagen och där det krävs smittspårning.

– Jag har nästan glömt hur det var att vara smittskyddsläkare före pandemin, säger Britt Åkerlind. Jag vet ju att offentligheten ingår i jobbet. Men normalt sett gör jag mellan 80 och 100 intervjuer om året. Det senaste året har jag gjort 500.

– Det har krävt mycket, både i tid och mental energi. Det är så oerhört viktigt att uttrycka exakt det man menar. Men jag tackar konsekvent nej till alla hemma-hos-reportage och intervjuer om mig som privatperson. Det bestämde jag tidigt.

Trots det har Britt Åkerlinds ansikte blivit välkänt efter alla presskonferenser och intervjuer. Och det påverkar förstås hennes vardag. Hon undviker till exempel i möjligaste mån att åka och handla mat. Och det skulle aldrig falla henne in att ta svängen förbi mataffären på väg hem från jobbet.

- Men det är av flera skäl, säger hon. Jag har strategin att leva som jag lär. Så om jag verkligen måste åka till en butik, gör jag det sent på kvällen när det inte är trängsel.

I tanken är en pandemi inte så konstig för en smittskyddsläkare. Det är snarare en naturlig del av smittskyddsarbetet att förbereda organisationen för det.

– Men det blev så mycket värre än tanken, säger Britt Åkerlind. Det vi är med om nu har vi bara läst om i världshistorien. När jag hörde att viruset hade spridit sig utanför Kina i januari och att det smittade snabbt från människa till människa, då tänkte jag "det här låter inte bra".

Med ett nytt virus som ingen har någon erfarenhet av, har en av de största utmaningarna för Britt Åkerlind varit att fatta snabba beslut. Och det enbart utifrån vad som är känt exakt här och nu.

– Normalt sett har man tid att kommunicera med olika parter och vända ut och in på frågeställningar i smittskyddsarbetet, säger hon. Här har vi tvingats göra så många ställningstaganden och fatta beslut utifrån det vi upplever just nu.

– Ett stort problem är att det kan uppfattas som mindre trovärdigt när vi ändrar besluten ofta. Men det har berott på att ingen har haft någon erfarenhet av viruset och att vi har behövt anpassa oss hela tiden.

Britt Åkerlind är säker på att vi kommer att få se fler coronavirus och fler pandemier. Just det här viruset menar hon har lagt sig på en intelligent nivå och det kommer vi att få dras med åtminstone ett par år till. Men sedan kommer det nya virus och det kommer vi att behöva ta med i vårt sätt att leva framöver.

– Jag undrar om vi någonsin kommer tillbaka till sättet vi levde innan, säger hon. Där vi kramar och kindpussar människor vi knappt känner, går till jobbet halvsjuka och reser oavbrutet över hela världen. Vi kommer nog att leva med lite mer distans i framtiden.

Namn: Britt Åkerlind
Yrke: Smittskyddsläkare