Region Östergötland

”Alla har jobbat mot samma mål”

Porträtt av Elanor Falk

Elanor Falk är enhetschef för klinisk patologi med en rad olika ansvarsområden, bland annat bårhus och obduktion. Hon ser tillbaka på det gångna året med två extra starka känslor – stolthet och trötthet.

I sin arbetsvardag är Elanor Falk en spindel i ett stort nät. Hon har den övergripande kollen på bland annat samtliga bårhus, obduktionsverksamheter och begravningsbyråer i regionen och redan innan pandemin spred sig över länet hade hon identifierat – och börjat åtgärda – en del brister.

– Bland annat hade vi för få bårhusplatser på flera ställen och inget naturligt samarbete över kommungränserna, säger hon.

Tillsammans med IT-avdelningen skapade Elanor ett IT-stöd som innebär att hon numera, via sin mobiltelefon, har koll på exakt hur många platser som är fyllda och lediga på de fyra största bårhusen som finns i regionen.

– Vi hade hunnit en bra bit med hela genomgången av verksamheten och kände oss ganska väl rustade, men vi hade förstås inte kunnat förutse corona och den extrema situation som pandemin förde med sig, säger Elanor.

Hon tänker tillbaka på våren 2020.
– I mars var bårhusen överfyllda. Vi har aldrig någonsin haft så mycket.

Och mitt i allt var okunskapen stor. Hur skulle personalen skydda sig mot smitta? Vilka skyddskläder krävdes? Hur ska obduktionerna gå till? Hur ska anhöriga till den bortgångne tas emot? Frågorna sköljde över Elanor.

– Jag gick upp i hundratusentals procents fokus, minns inte ens hur jag tänkte. Det var bara fixa, fixa, fixa!

Först och främst tog Elanor reda på hur hennes personal skulle skydda sig. Sedan förmedlade hon information till alla begravningsbyråer runt om i länet så att de kunde fortsätta arbeta utan risk för smitta. I Norrköping krävdes fler bårhusplatser och med hjälp av Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) hittade Elanor ett skyddsrum som fick fungera som temporärt bårhus.

– Det tog en vecka så var rummet ombyggt med kylaggregat och allt som krävs och vi hade mellan 40 och 50 nya platser. Det har aldrig gått så fort att skapa något nytt, säger hon.

Under en period fick bara de allra viktigaste obduktionerna utföras. Och tvagning, som är en viktig ceremoni i vissa religioner, fick helt stoppas.

– Till allt detta fick vi direktiv om att ha fler visningar på jourtid då anhöriga inte fick ta avsked av de avlidna på vårdavdelningarna. För att lösa det anställde vi personal som kunde hålla i visningarna. Vi skaffade telefoner till dem och så står de i beredskap och rings in när de behövs. Det har fungerat jättebra.

Ett gediget arbete börjar sätta sig. Elanor kan långt ifrån luta sig tillbaka, men hon kan i alla fall ge sig tid att summera det gångna året.

– Jag är omåttligt stolt över personalen, säger hon. Jag trodde att de skulle vara mer rädda för smitta men alla har visat trygghet och drivkraft i sina uppgifter. Allt det här har stärkt mig som chef, jag har känt stor stöttning från medarbetarna och ända upp i RSSL. Alla har jobbat mot samma mål.

Stark stolthet, men du nämner också stor trötthet?
– Ja, jag är mentalt trött. Men det är på något sätt en positiv trötthet. Vi har genomfört och löst så mycket. Just nu önskar jag mig tid att jobba in alla nya rutiner och att ta tag i andra arbetsuppgifter som blivit åsidosatta allt för länge.

– Och så längtar jag efter semester. Men inte nu! Det vi gör är allt för viktigt och roligt för att vara borta ifrån. Det är en väldigt fin känsla – ställs vi inför en kris i Region Östergötland, ja då har vi den här andan, då ställer alla upp för varandra. 

Namn: Elanor Falk
Yrke: Enhetschef, klinisk patologi