Region Östergötland

”Har skapat stora trauman hos många”

Porträtt av Thomas GylfeThomas Gylfe på Vårdcentralen Mjölby är geriatriker och distriktsläkare med ansvar för äldre som bor på särskilda boenden, har hemsjukvård eller är multisjuka.
– Det är mina patienter som har varit mest utsatta, säger han. När jag såg hur covid-19 började ta sig in på särskilda boenden runt om i landet och det kom rapporter om att uppemot 50 procent dog, då blev jag orolig.

Vårdcentralen Mjölby har i flera år haft ett utvecklat och nära samarbete med kommunen kring de äldre som finns i kommunens omsorg. Därför fanns det mesta på plats när coronapandemin slog till. Alla patienter hade vårdplaner och det fanns individuella beslut för varje patient om nyttan av eventuell sjukhusvård.

– Vi behövde egentligen bara gå igenom vårdplanerna och uppdatera utifrån covid-19, säger Thomas Gylfe. Så för oss blev inte skillnaden så stor. Vi tog också tidigt beslutet att det var viktigt att fortsätta träffa patienterna, så vi har haft läkarronder varje vecka på boenden och i hemsjukvården.

De stora förändringarna pandemin förde med sig, handlade om i stället om att förebygga att smittan tog sig in och spreds på äldreboendena.

– Ledningen och personalen på boendena och i hemsjukvården har gjort ett jättearbete med att uppdatera och utbilda i skärpta hygienregler och att följa dem noggrant, säger Thomas Gylfe. Alla har blivit uppmärksamma på att identifiera vårdtagare med lindriga infektionssymtom, isolera och ta covid-test för att förhindra smittspridning.

Thomas Gylfes patienter är de allra äldsta och allra sköraste. Och det är de som har drabbats hårdast av både sjukdomen och restriktionerna omkring den.

– De som har påverkats mest är utan tvekan patienterna på de särskilda boendena, säger han. De har varit helt isolerade från sina anhöriga under långa perioder det senaste året. Det har skapat stora trauman hos många.

– Vi har ett demensboende i kommunen där de boende har farit illa. De förstår inte varför deras anhöriga inte kommer. En kvinna var övertygad om att mannen hade lämnat henne för en annan. Det är tungt att inte kunna göra så mycket mer än att omvårdnadspersonalen får försöka förklara och trösta.

De boenden där Thomas Gylfe arbetar har haft tre utbrott av covid-19 under det senaste året. När han ser tillbaka på det senaste året ser han att mycket har fungerat, tack vare att strukturen fanns på plats sedan tidigare. Men han tycker att pandemin har satt ljuset på en viktig samhällsfråga.

– Den viktigast lärdomen är vikten av att prioritera den här patientgruppen, säger han. Det satsas för lite resurser på de svårast sjuka i samhället.

Namn: Thomas Gylfe
Yrke: Geriatriker och distriktsläkare på Vårdcentralen Mjölby