Region Östergötland

Ett tekniksprång utan dess like

Bild på Johanna Jonsson

För Region Östergötlands Tolkcentral har coronapandemin inneburit en abrupt omställning. Från att ha haft fullt upp att göra dog verksamheten över en natt.

– Det var en väldigt konstig känsla, säger Johanna Jonsson, tolksamordnare och skriv- och TSS-tolk. (TSS står för tecken som stöd).

– Vi gick från hög belastning till nästan noll och allt hände den 12 mars 2020 när pandemin tog fart i vårt län.

Tolkcentalen har sin bas i centrala Linköping och stöttar hela regionen. Här finns tolkhjälp att få för alla med dövhet, hörselnedsättning, dövblindhet och för personer med tal-, röst- eller språkstörning. Tolkarna följer med på alla olika besök inom vården men även inom andra vardagliga sammanhang så som vid kontakt med myndigheter, arbetsplatsträffar och fritidsaktiviteter.

– Men plötsligt ställdes alla läkarbesök in, liksom möten och allt annat. Vi fick förstås inte vara på plats någonstans för att utföra vårt uppdrag, säger Johanna Jonsson.

Det behövdes en snabb omställning. Och som av en lyckoträff hade Johanna och hennes kollegor börjat att digitalisera en del av sitt arbete i ett projekt redan 2019.

– Det var ren tur. Projektet gick ut på att lära oss skrivtolka på distans. Det betyder att vi lyssnar på ett möte till exempel, men sitter på vår arbetsplats och skriver så att det syns på en dataskärm där alla som inte kan höra ändå kan läsa.

– Därmed var vi lite förberedda på omställningen, men vi kunde förstås inte föreställa oss vilken förändring vi stod inför.

Hon beskriver det som sedan hände som ett tekniksprång utan dess like.

– Vi har fått testa oss fram mycket. Det gäller ju att hitta och använda de program som våra tolkanvändare har och det är inte alltid lätt. Det känns som om vi har jobbat i en ständig teknikstress det senaste året.

Som tolk förlorar man flera dimensioner i arbetet när man inte kan vara på plats i rummet där användarna finns.

– Det kan handla om ett stort möte med många deltagare, då ser vi inte alltid vem det är som pratar och då gäller det att snabbt försöka lära sig att känna igen rösterna. Alternativt får vi vara två tolkar där den ena håller koll och talar om i öronsnäckan vem det är som har ordet, säger Johanna.

– En annan förlust är att vi inte ser gester och kroppsspråk och då kan det vara svårt att känna igen ett skämt till exempel.

Ytterligare ett viktigt problem är att personer som behöver tolk riskerar att bli mer isolerade under pandemin.

– Döva personer till exempel, kommunicerar ju visuellt och alla har inte tekniken hemma som krävs för att vi ska kunna ses via skärmen, säger Johanna. Det kan bli ensamt om man inte får se någon annan människa på lång tid och här har Dövteamet fyllt en viktig roll.

Har all den nya och delvis påtvingade tekniken fört något gott med sig då? Ja, så är det ju förstås.
Mindre resande och därmed sparad tid som ger plats för fler tolkmöten är en sak. Att mycket av det nya arbetssättet är intressant och utvecklande är en annan.

– Vi har köpt in ett nytt tolkprogram som gör att vi skriver i samma program men kan sitta på olika platser. Därtill kan vi skriva undertexter till en föreläsning eller ett möte i Zoom. Det är jättebra, säger Johanna. Mycket blev lättare för oss när det gäller tekniken när Region Östergötland godkände Zoom som mötesplattform.

– Dessutom har vi varit tvungna att tuffa till oss lite, fortsätter hon. Det är ju faktiskt så att alla undersökningar där det går att ha en dator eller ipad i rummet går att genomföra med tolk. Det händer att personalen inte tycker att det är så smidigt, men då får vi vara tydliga med att vi kan det här. Det handlar ju om att gilla läget, för alla.

Tack vare det stora tekniksprånget och personalens goda anpassningsförmåga ökade tolkcentralens verksamhet snabbt igen. Redan under senare delen av 2020 var man uppe på 50 procent av den vanliga kapaciteten, och under första kvartalet 2021 har man närmat sig samma siffror som innan coronapandemin. En stor del i de nya arbetsuppgifterna handlar om att stötta vid den centrala tidsbokningen för covidvaccination. Sedan början av januari 2021 arbetar en till två personer där varje dag för att ta emot bokningar via tele-Q.

Men naturligtvis saknar Johanna Jonsson och hennes kollegor de personliga mötena som de är vana vid i sitt arbete. Både med tolkanvändarna och med arbetskamraterna.

– Jag längtar ut, säger Johanna. Jag tycker om resorna, att få sätta sig i bilen och åka till Åtvidaberg till exempel. Jag vet ju var vitsipporna är som allra vackrast!

– Och jag längtar efter att få träffa folk igen. Men samtidigt känns det alldeles fantastiskt hur bra allt fungerar med teknik. Varje dag blir en solskenshistoria i sig.

Namn: Johanna Jonsson
Yrke: Tolksamordnare och skriv- och TSS-tolk (TSS står för tecken som stöd).