Samlad information om coronaviruset i Östergötland

Senaste om covid-19

Här hittar du information om nuläget i Östergötland.

 

Regionala insatser covid-19

Regionala insatser med anledning av covid-19

Så arbetar Region Östergötland för att mildra effekterna av krisen inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget.

 

Man som får vaccin

Vaccination mot covid-19

Region Östergötland planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av år 2021. Att vaccinera sig kommer att vara gratis och frivilligt. 

 

Den här plattformen är en mötesplats för företag i Östergötland som just nu upplever en ohållbar arbetssituation på grund av covid-19.

matchajobben.nu

Välkommen till mötesplatsen för företag i Östergötland som vill hjälpa varandra i rådande situation.

 

Samlad information om coronaviruset i Östergötland

Samlad patientinformation om covid-19

Här samlas information om coronaviruset och covid-19 till patienter och invånare.

 

Rött och vitt varningstecken

Allmänna råd i hela landet

Alla har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller även vid firande av högtider.

 

I nyhetsbladet finns aktuella råd från vården om hur alla tillsammans kan minska smittspridningen av covid-19 här i Östergötland.

Hälsotecken - tema corona

Läs nyhetsbladet, för dig över 65 år, om hur alla tillsammans kan minska smittspridningen av covid-19.