Region Östergötland

Senaste om covid-19 och vaccination

Papper som visar olika grafer

Här kan du följa läget i Östergötland vad gäller covid-19 och arbetet med vaccinationen i en nulägesbild som Region Östergötland uppdaterar varje torsdag eftermiddag. Här når du också Region Östergötlands statistik över covid-19-situationen i länet.

Region Östergötlands statistik – covid-19 och vaccination

Region Östergötlands statistik visar antalet bekräftat smittade, antalet inbokade/vaccinerade med dos 1 i olika åldersgrupper (och på ackumulerad nivå antalet vaccinerade med dos 2 och 3), antalet vårdade i IVA och slutenvård samt antalet avlidna.Siffrorna uppdateras dagligen cirka klockan 12.45.

Se Region Östergötlands statistik över covid-19 och vaccination

Läget i Östergötland just nu – 21 oktober 2021 kl 13:00

Nu har 85,2 procent av Östergötlands befolkning, som är 18 år eller äldre, fått sin första vaccindos mot covid-19 och 83,5 procent är vaccinerade med en andra dos. Av 16-17-åringarna i Östergötland har hittills 70,7 procent vaccinerats med dos 1 och 62,8% med dos 2. Vaccinering av 12-15-åringar pågår i samarbete med skolorna och hittills har 37,1 procent vaccinerats med en första dos.

Samtidigt vaccineras ett antal grupper med en tredje dos vaccin. Hit hör personer med nedsatt immunförsvar orsakad av sjukdom eller behandling, personer som har hemsjukvård och/eller hemtjänst eller bor i särskilt boende för äldre (SÄBO). Även personer som är 80 år och äldre erbjuds denna tredje dos.

Region Östergötland ser generellt en tendens att ju yngre åldersgrupp desto lägre vaccinationstäckning. Region Östergötland uppmanar invånarna att inte vänta med att vaccinera sig för att uppnå en god skyddsnivå. Det finns gott om tider på vaccinationscentralerna både för bokning och drop-in.

De nationella allmänna råden om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 togs bort den 29 september. De smittförebyggande rutinerna, som till exempel besöksregler, i Region Östergötlands vård- och omsorgsverksamhet fortsätter att gälla tills vidare.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd riktar sig till i första hand till ovaccinerade vuxna som bör fortsätta att hålla avstånd och undvika folksamlingar. De bör även undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Råden gäller inte för personer under 18 år eller för de som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19. Alla, även de som är vaccinerade, uppmanas att fortsätta att tvätta händerna, vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid sjukdom.

Smittspridningen av covid-19 i länet ligger på en jämn lägre nivå. Det är framför allt andra luftvägs-infektioner som cirkulerar och förorsakar provtagning.

Den generella vårdplatssituationen i Region Östergötland är ansträngd. Den 21 oktober vårdades 13 patienter för covid-19 på länets sjukhus, varav två inom intensivvården. De allra flesta som vårdas på sjukhus är ovaccinerade, men i viss mån vårdas även äldre som är vaccinerade men har sämre immunförsvar. Sedan pandemin började har 699 personer i Östergötland med covid-19 avlidit.