Region Östergötland

Senaste om covid-19

Här hittar du uppdaterad information om läget i Östergötland och länkar till andra myndigheter.

Region Östergötland arbetar intensivt och på olika sätt med att hantera utbrottet av covid-19. Vi samverkar med alla berörda aktörer i länet, övriga regioner och nationella myndigheter. 

Aktuellt läge

Redovisningen omfattar antalet patienter med covid-19, som vårdas vid länets sjukhus, och antalet positiva provsvar. Läs mer om provtagning på 1177.se

Följ läget dag för dag

Via den här grafen kan du följa coronasituationen över tid. Siffrorna uppdateras dagligen klockan 12.45.

Se grafen över coronasituationen     

Klicka på bilden för att se graf över:

  • Antal smittade över tid
  • Vårdade per dag uppdelade på IVA och slutenvård
  • Antal utskrivna
  • Antal avlidna
Se grafen i helskärmsläge > > >     

 

 

Frågor från media hänvisas till press@regionostergotland.se.

Tidigare uppdateringar hittar du här >>>


När och hur ska du kontakta vården?

Information om symptom, frågor om din hälsa eller hur du ska söka vård i Östergötland hittar du på 1177.se. Där kan du även läsa vad som gäller för dig som anhörig eller besökare i vården.

Samlad information om coronaviruset i Östergötland på 1177.se

Har du allmänna frågor om covid-19?

Har du inte några symptom men har andra frågor om coronaviruset:

Teckenspråkstolkad information om convid-19 finns på krisinformation.se. 

Hjälp till att förhindra smittspridning

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Så här jobbar Region Östergötland

Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av covid-19. Sjukvården har sedan tidigare stor vana vid att hantera olika slags infektionssjukdomar och det finns väl inarbetade rutiner för vård av patienter med smitta och smittspårning för att undvika vidare spridning.

Information in other languages

On The Public Health Agency of Sweden’s website you can find information in other languages about covid 19 and how to protect yourself and others.

Region Östergötland has telephone lines to call for general questions about the covid-19 corona virus in Arabic, Somali, Dari and Tigrinya.

On 1177.se you can find information in other languages about the importance of staying at home when having symtoms of a cold.