Region Östergötland

Privat vård

Mamma och baby i väntrum

I regionen finns privata vårdgivare som erbjuder vård. Hos privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland gäller regionens vårdavgifter och högkostnadsskydd.

Det finns även privata läkare och fysioterapeuter som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning eller enligt lagen om ersättning för fysioterapi. Även hos dem gäller Region Östergötlands patientavgifter och högkostnadsskydd.

Övriga privata vårdgivare har egna taxor och hos dem gäller inte regionens patientavgifter och högkostnadsskydd.

Om du är osäker på vilka avgifter som gäller hos en vårdgivare är det bra att fråga om priset i förväg.

1177.se finns information om vilka privata vårdgivare som har regionens patientavgifter och högkostnadsskydd.