Region Östergötland

Sjukhusledning Linköping

Den övergripande ledningen för Universitetssjukhuset i Linköping (US) består av Region Östergötlands vårddirektör (ordförande), forskningsdirektör, produktionsenhetschefer med verksamhet på US, chefläkare och dekanus för Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Ninnie Borendal Wodlin

Bild på Ninnie Borendal Wodlin

Ninnie Borendal Wodlin

Vårddirektör

010-103 31 22

e-post

Jessica Frisk

Bild på Jessica Frisk

Jessica Frisk

Vårddirektör

010-104 42 27

e-post

Tobias Ekenlie

Bild på Tobias Ekenlie

Tobias Ekenlie

Centrumchef, Barn- och kvinnocentrum

010-104 16 65

e-post

Niclas Hilding

Bild på Niclas Hilding

Niclas Hilding

Centrumchef för närsjukvården i centrala Östergötland

010-103 40 81

e-post

Erica Härnman

Bild på Erica Härnman

Erica Härnman

HR-chef

010-103 05 11

e-post

Åsa Ivansson

Bild på Åsa Ivansson

Åsa Ivansson

HR-ansvarig, hälso- och sjukvårdens stab

010-103 82 48

e-post

Magnus Janzon

Bild på Magnus Janzon

Magnus Janzon

Centrumchef, Hjärtcentrum

010-103 49 41

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Lena Jonasson

Bild på Lena Jonasson

Lena Jonasson

Dekan, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

013-28 69 14

e-post

Andreas Käll

Bild på Andreas Käll

Andreas Käll

Tf centrumchef Diagnostikcentrum

010-103 79 11

e-post

Reidar Källström

Bild på Reidar Källström

Reidar Källström

Utvecklingsstrateg

010-103 37 43

e-post

Eva Ljunggren

Bild på Eva Ljunggren

Eva Ljunggren

Centrumchef, Medicincentrum

010 - 103 12 42

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Johan Ljungkvist

Bild på Johan Ljungkvist

Johan Ljungkvist

Utvecklingschef

010-103 52 40

e-post

Helén Lövborg

Bild på Helén Lövborg

Helén Lövborg

Centrumchef för närsjukvården i västra Östergötland

010-104 75 26

070-332 09 50

e-post

Johan Nordén

Bild på Johan Nordén

Johan Nordén

Centrumchef, Primärvårdscentrum

010-103 67 21

072-219 79 67

e-post

Bjarne Olinder

Bild på Bjarne Olinder

Bjarne Olinder

Centrumchef, Psykiatricentrum

0706-38 02 18

e-post

Rose-Marie Pettersson

Bild på Rose-Marie Pettersson

Rose-Marie Pettersson

Chefläkare

010-104 35 93

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Mats Ulfendahl

Bild på Mats Ulfendahl

Mats Ulfendahl

Forskningsdirektör

010-103 89 41

0725-46 05 43

e-post

Eva-Lena Zetterlund

Bild på Eva-Lena Zetterlund

Eva-Lena Zetterlund

Centrumchef, Sinnescentrum

010-103 12 37

070-270 86 45

e-post