Region Östergötland

Lasarettet i Motala

Bilden visar entrén på Motala lasarett

Lasarettet i Motala har det mindre sjukhusets alla fördelar och samtidigt en stor bredd och en hög kompetens.

Verksamheten tillgodoser de flesta vårdbehov hos invånarna i västra Östergötland. På sjukhuset arbetar cirka 1100 medarbetare inom många olika yrken. Dagligen möter de ett stort antal patienter med olika vårdbehov. Med så väl slutenvårdsplatser som en stor öppenvårdsverksamhet sjuder det av liv och rörelse dygnet runt.

Bred verksamhet

Lasarettet i Motala erbjuder både bas- och specialistvård och bedriver akutsjukvård, öppenvård, slutenvård och avancerad hemsjukvård. Här finns bland annat barn- och kvinnosjukvård, operationsverksamhet, akut hjärtsjukvård, äldrevård och palliativ vård.

På sjukhuset finns också psykiatri och habilitering samt närsjukvårdens enhet för rehabilitering.

Andra verksamheter är röntgen, dialys samt ögonsjukvård, hörselvård och specialisttandvård.

Privata vårdgivare

Viss verksamhet på Lasarettet i Motala bedrivs av privat vårdgivare. Capio specialistvård i Motala driver ortopedi, kirurgi, hud och anestesi- och operationsverksamhet.

Med sikte på framtiden

Under de senast åren har sjukhuset genomgått omfattande renovering och satsningar inför framtiden pågår ständigt. Inte bara lokalerna renoveras och anpassas för framtiden. I Motala finns en lång tradition av nytänkande och kvalitetsarbete i svensk hälso- och sjukvård. Verksamheten deltar ofta i pilotstudier och framtidsinriktade satsningar. Forskning och utveckling samt systematiskt förbättringsarbete är en del av vardagen.