Region Östergötland

Besökstider på sjukhus

Många sjukhusavdelningar har fria besökstider till patienterna. Ibland kan antalet besökande behöva begränsas, exempelvis på grund av smittrisk eller för att skapa en lugn miljö för patienterna.

En del vårdavdelningar har bestämda besökstider. Hur besökstiderna ser ut beror på vilken slags vård som bedrivs på avdelningen.

Om du vill veta besökstiderna till en viss sjukhusavdelning kan du söka upp avdelningen på 1177.se. Saknas information om besökstider på avdelningens sida, kan du ta kontakt med avdelningen via telefonnumret som alltid finns angivet på sidan.