Region Östergötland

Om du skadats i vården

Sjuksköterska i samtal med patient

Om du drabbas av skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För läkemedelsbiverkningar finns läkemedelsförsäkringen.  

Skadan ska ha samband med behandling vid sjukhus, läkar- eller tandläkarmottagning, fysioterapi eller annan vård som Region Östergötland ansvarar för.

Om du skadats på grund av att ett läkemedel gett oväntade biverkningar gäller läkemedelsförsäkringen (LFF).

Du kan också vända dig till patientnämnden med frågor om hur du ska göra om du har skadats inom vården.

Läs mer om ersättning vid vårdskada, patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen på 1177.se.