Landstinget i Östergötland Läkare i diskussion med patient

Synpunkter på vården

Hur har du upplevt dina kontakter med vården? Berätta gärna vad som har fungerat bra eller sådant som du är missnöjd med och föreslå vad som kan förbättras.

Du behöver inte tala om vem du är när du lämnar dina synpunkter, men då kan du inte heller få ett svar. Om du vill ha svar behöver du lämna e-postadress eller telefonnummer. Då kontaktas du inom två veckor.

Om du är missnöjd med din vård eller tandvård eller tror att du kan ha skadats i vården finns det flera andra sätt att gå vidare. Mer information hittar du in vänstermenyn.