Region Östergötland

Tandvårdsstöd

Tandhygienist undersöker tänder

Alla barn och unga har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. Från och med det år man fyller 24 år måste man betala för tandvård.

Staten ger ett ekonomiskt stöd i form av ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal man är. Det finns också ett högkostnadsskydd för tandvård, som ger avdrag på priset när de så kallade referenspriserna i tandvården är högre än 3 000 kronor under ett år.

Om man har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan man ha rätt till utökat tandvårdsstöd. Tandvårdshjälpen på 1177.se hjälper dig med vilket ekonomiskt stöd du har möjlighet till. 

Mer om ekonomiskt stöd för tandvård, allmänt och särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för tandvård hittar du på 1177.se.