Region Östergötland

Tandvård vid sjukdom eller funktionsnedsättning

Den som har stort tandvårdsbehov på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvårdsstöd.

Den som har en sjukdom som påverkar tänderna kan behöva förebyggande tandvård. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB).

Personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver ofta mer tandvård än andra. Då kan de ha rätt till tandvård till samma pris som sjukvård.

Om en person har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv kan hon eller han ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att personen kan få bli undersökt i sitt boende och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.