Region Östergötland

Stöd vid funktionsnedsättning

Benen på person som sitter i en rullstol

Du som har en funktionsnedsättning ska få insatser och stöd från samhället för att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Det kan exempelvis handla om råd och stöd, hjälpmedel, tolkservice och habilitering. Kommun, landsting/region, försäkringskassa och arbetsförmedling ansvarar för olika delar av det stödet.

Habilitering, råd och stöd

För dig som har en långvarig eller en konstant medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning finns Region Östergötlands habiliteringsverksamhet som ger stöd i form av råd, behandling och utbildning. Habiliteringen ska bidra till att ge dig bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar att delta i samhället. I habiliteringsverksamheten ingår också det stöd som vissa funktionshindrade kan få enligt Lagen om stöd och service (LSS).

Hjälpmedel

Personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan behöva olika hjälpmedel som ökar den egna förmågan och gör vardagen enklare. Du som bor i Östergötland kan få låna vissa hjälpmedel.

Tandvårdsstöd

Vid vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan du också ha rätt till tandvårdsstöd.

Tolktjänst

Region Östergötlands tolkverksamhet erbjuder tolkservice till dig som är döv, har hörselnedsättning, är dövblind eller har röst-, tal- och språksvårigheter.

Läs mer om olika möjligheter till stöd vid sjukdom och funktionsnedsättning i menyn och på 1177.se