Region Östergötland

Stöd från stiftelser

Folkmassa

Att bli sjuk och sjukskriven innebär för de flesta att ekonomin påverkas.

Sjukpenningen är lägre än lönen, och för den som är sjuk länge kan det bli besvärligt. Det finns olika möjligheter att få råd och stöd och bidrag som man kan söka.

Region Östergötland har ett antal stiftelser som riktar sig till personer som är i behov av ekonomiskt stöd.