Region Östergötland

Sjukresa och sjukreseersättning

Bilden visar en person i rullstol som är på väg in i en taxi

Det är du själv som ansvarar för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. Om du på grund av din hälsa inte har möjlighet att ta dig till vården på egen hand, kan du boka en sjukresa.

Då får du åka taxi, minibuss eller ett liknande fordon, oftast tillsammans med andra resenärer eftersom sjukresorna samordnas med kommunernas färdtjänst eller länsfärdtjänsten. På 1177.se hittar du prisuppgifter och mer information om sjukresor.

Du som har fått en specialistvårdsremiss, eller en så kallad vårdgarantiremiss till vård utanför Östergötland, kan söka ersättning för de reskostnader som du har haft i samband med vården.