Region Östergötland

Samtycke att spara prover

Blod i provtagningsrör

Biobankslagen säger att du som patient ska informeras och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och för vilka ändamål de får användas.

De flesta prov som tas inom vården kastas efter analys men vissa prov sparas i en biobank. Det är för att patienter ska få en god vård, diagnostik och behandling, både nu och i framtiden. Sparade prov användas också för att vården ständigt ska utvecklas. Med tillgång till prov kan forskningen ge möjligheter till att bättre studera, förstå, förebygga och behandla sjukdomar. Det är till nytta både för dig själv och för andra patienter.

Läs mer om samtycke och biobankslagen på 1177.se
 
Allmän information om biobankslagen och biobanker på svenska och andra språk finns på biobanksverige.se

1177.se

Andra webbplatser