Region Östergötland

Patientlagen

Bilden visar en läkare som undersöker en bebis

Patientlagen ska stärka patientens ställning och främja självbestämmande och delaktighet.

I patientlagen beskrivs att du ska få information om din sjukdom och om vilka behandlingar som finns. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver. Det är viktigt för att du ska kunna förstå informationen och vara delaktig i din vård. Barn ska få information som är anpassad för dem och ges möjlighet att uttrycka sin åsikt.

En viktig nyhet i lagen är att du som patient kan välja vårdcentral eller öppen specialistvårdsmottagning var som helst i landet för besök eller undersökning. Du kan också välja behandling så länge det handlar om öppenvård, det vill säga att du inte blir inlagd. Exempel på öppen specialistvård är handkirurgi och gråstarrsoperationer.

Det har ingen betydelse om vårdgivaren är offentlig eller privat så länge vården är finansierad av landstinget.

Landstingen och regionerna ska bedöma alla patienter likadant, oavsett var de är bosatta. Det är det medicinska behovet som avgör när du får vård. Vårdgarantin, det vill säga att du ska få vård inom en viss tid, gäller i det landsting/region du är bosatt och inte i andra landsting/regioner.

Om det finns krav på remiss för den öppna specialistvården i det landsting/region du söker vård i måste du ha remiss från din vårdcentral. På Sveriges kommuners och landstings webbplats finns information om vilka landsting/regioner som har remisskrav. Se länk i högerkolumnen.  

Den slutna vården (vård som kräver inläggning på sjukhus) och tandvården påverkas inte av patientlagen. Lagen påverkar inte heller vårdgarantin.

Läs mer om patientlagen och vad den innebär för dig som patient på 1177.se.

1177.se