Landstinget i Östergötland

Patientjournalen

Elektronisk patientjournal

När en person söker och får vård skrivs en patientjournal. Om du vill ta del av din patientjournal ska du vända dig till respektive vårdenhet. Du kan läsa delar av din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan också vända dig till respektive vårdenhet och begära ut kopior.  

Det är patientdatalagen som reglerar patientjournalens användning, till exempel hur personuppgifter och journalhandlingar ska skrivas och skyddas.

Uppgifterna om dig i patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen, vilket innebär att de inte ska lämnas ut till obehöriga.

Den som arbetar hos en vårdgivare får endast ta del av journaluppgifter om dig som patient om han eller hon deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som har läst. Som patient har du rätt att ta del av logglistan över vilka som läst din journal.

Journalen via nätet

Du kan läsa vissa delar av din journal genom att logga in på 1177.se. Det är bara journaluppgifter som är skrivna från och med 1 december 2015 som visas. Uppgifterna är skyddade för obehöriga och det krävs säker inloggning med e-legitimation för att nå sin journal, precis som när man gör ärenden på banken.

Sammanhållen journalföring

I Sverige håller sammanhållen journalföring på att införas. Det innebär att vårdgivare som landsting/region, kommuner och privata vårdgivare, kan få tillgång till dina journaluppgifter oavsett var du har sökt vård. Du måste godkänna att en vårdgivare ska få hämta journaluppgifter om dig från en annan vårdgivare.

Spärra journaluppgifter

Om det finns uppgifter i patientjournalen som du inte vill att andra vårdgivare eller annan vårdpersonal än den du blir vårdad av ska se, kan du begära att journaluppgifterna spärras.
Begäran om spärr sköts av patientkontoret, telefon 010-103 22 88.

Mer information om patientjournalen, rätt att läsa sin journal, sammanhållen journalföring, sekretess, spärrning av uppgifter och samtycke finns på 1177.se.

Denna webbplats