Region Östergötland

Avgifter och kostnader

Betalning med kreditkort

De patientavgifter som gäller inom Region Östergötland gäller också hos vårdcentraler som ingår i vårdval och hos privata vårdgivare som har avtal med regionen. Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård. För barn upp till 18 år är de flesta läkemedel kostnadsfria.

Det finns en gräns för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård. Det kallas högkostnadsskydd och gäller också om en person söker vård i ett annat landsting/region än där hon eller han bor. Högkostnadsskyddet innebär att en person under ett år sammanlagt betalar högst 1 150 kronor i patientavgifter.

Läkemedel

De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade vilket innebär att staten ger ett ekonomiskt stöd som täcker en del av kostnaden för läkemedlet. Subventionen beskrivs i lagen om läkemedelsförmåner. Det skydd mot höga kostnader som lagen ger kallas i dagligt tal för högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet innebär att man betalar högst 2 350 kronor under ett år. De flesta läkemedel för barn upp till 18 år är kostnadsfria. Det gäller alla läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.

Kostnader för tandvård

Avgifterna varierar mellan olika tandvårdsmottagningar eftersom prissättningen är fri. Därför kan det löna sig att jämföra priserna innan man väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket en person behöver betala för tandvård beror bland annat på ålder, vilka undersökningar och behandlingar som behöver göras och hur dyra de är.