Region Östergötland

Väntetider vårdcentraler

Telefonsamtal

Region Östergötland mäter varje kvartal hur tillgängliga vårdcentralerna är per telefon.  Målet är att alla som ringer till vårdcentralen ska komma i kontakt med en sjukvårdskunnig person samma dag. Resultaten sammanställs för varje kvartal och publiceras per vårdcentral.

Läkarbesök

Även tillgängligheten till läkarbesök mäts regelbundet. Målet är att alla patienter med nya medicinska problem eller med kraftig eller oväntad försämring av en kronisk sjukdom, ska erbjudas besök på vårdcentral inom högst sju dagar. Resultatet summeras för tre månader i taget.