Region Östergötland

Väntetider vårdcentraler

Telefonsamtal

Region Östergötland mäter varje kvartal hur tillgängliga vårdcentralerna är per telefon. Målet är att alla som ringer till vårdcentralen ska komma i kontakt med en sjukvårdskunnig person samma dag. Resultaten sammanställs för varje kvartal och publiceras per vårdcentral.

Medicinsk bedömning av legitimerad personal

Den förstärkta vårdgarantin inom primärvården innebär att en patient ska få medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. Statistiken redovisas månadsvis på webbplatsen Väntetider i vården.