Region Östergötland

Väntetider specialiserad vård

Region Östergötland analyserar regelbundet väntetiderna till besök, vissa undersökningar och behandlingar.

Väntetiderna följs i tre tidsperspektiv:

  • Faktiska väntetider mäts varje månad och visar hur länge de patienter som besökte sjukhusen under månaden hade väntat.
  • Väntande patienter stäms av varje månadsskifte och visar hur många som väntar på vård och hur länge de har väntat.
  • Aktuellt väntetidsläge rapporteras vid behov och visar hur lång tid nya patienter måste räkna med att vänta som längst. Många patienter tas emot snabbare än den tid som visas. Resultatet redovisas på den nationella webbplatsen vantetider.se.

Hur lång tid du som enskild patient måste vänta kan inte avgöras med väntetidsuppgifterna som grund eftersom medicinska bedömningar påverkar. För besked om väntetid, kontakta den klinik du har remitterats till.