Landstinget i Östergötland

Kvalitetsregister

Man med gipsat ben i sjukhussäng

Region Östergötlands verksamheter registrerar uppgifter i olika kvalitetsregister, vilket gör det möjligt att följa upp och förbättra vården för dig och andra.

Din medverkan i kvalitetsregister är frivillig.

Du kan läsa mer om kvalitetsregister, hur dina uppgifter hanteras och dina rättigheter på 1177.se.