Region Östergötland

Vaccinationer

Vaccination i överarmen

Vaccination innebär att man tillför kroppen delar av det smittämne som orsakar en sjukdom, eller hela smittämnet i försvagad form. Om man senare blir utsatt för smitta är kroppens immunförsvar aktiverat och kan förstöra smittämnet innan sjukdomen bryter ut.

Vaccination mot covid-19

Att vaccinera sig är gratis och frivilligt. Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsrekommendationer. 

Vaccination mot influensa

Det är avgiftsfritt att vaccinera sig mot säsongsinfluensan från det år man fyller 65. Även gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar, till exempel hjärt- och lungsjuka, erbjuds gratis vaccination.

Vaccination mot HPV

Sedan hösten 2020 ingår vaccination mot hpv i det allmänna vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor. Tidigare har det endast gällt för flickor. Det innebär att barn erbjuds att vaccinera sig kostnadsfritt i skolan när de går i femte klass. För att få ett fullgott skydd behövs tre sprutor.

Vaccination mot TBE (fästingöverförd hjärninflammation)

Det krävs tre vaccinationer för ett fullgott skydd. Två doser med en till två månaders mellanrum det första året rekommenderas. Därefter är man skyddad i en säsong. Ett år senare får man en tredje dos, vilket ger ett treårigt skydd.
TBE-vaccination kostar 400 kronor per dos (regionens avgift, privata vaccinatörer kan ha andra priser). De flesta vaccinationsmottagningar och vårdcentraler vaccinerar mot TBE.

Vaccination vid utlandsresa

Det finns många vårdcentraler och vaccinationsmottagningar som erbjuder vaccination inför utlandsresa. Sök vaccination på 1177.se så hittar du ett antal vaccinationsmottagningar.

Vaccinationsprogram för barn

I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influensa typ B, pneumokocker och för flickor ingår även HPV, humant papillomvirus. Barn födda i Östergötland 1 januari 2016 och senare får även vaccin mot hepatit B. Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta.