Region Östergötland

Suomeksi (Finska)

Alue Itä-Götanmaa on vastuussa pääasiassa terveyden- ja sairaanhoidosta ja hammashoidosta sekä läänin julkisesta liikenteestä. Toimintamme tavoitteena on taata kaikkien läänin asukkaiden terveys. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että jokaisella, äidinkielestään riippumatta, on mahdollisuus saada tärkeää tietoa meistä ja toiminnastamme.

Alue Itä-Götanmaa pyrkii parhaillaan tiedottamaan paremmin niitä kansalaisia, jotka puhuvat jotakin vähemmistökieltä. Olemme parantaneet sivustoamme www.regionostergotland.se lisäämällä erikielisiä alasivuja. Pyrimme myös parantamaan eri alueiden yhteistä hoitoa ja terveyttä käsittelevää sivustoa – 1177.se . Alue Itä-Götanmaa lisäksi tuottanut painettua aineistoa heille, jotka eivät käytä internetiä.

Lue lisää: Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä
/Tulee (tuli) voimaan I: 1.1.2010/

1177.se Suomi