Region Östergötland

Hälsofrämjande insatser

Genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser erbjuder vården människor stöd i att förbättra sin egen hälsa och att förebygga sjukdomar.

Riktade hälsosamtal med en hälsoundersökning, tobaksavvänjning, Må bra med kultur och fysisk aktivitet på recept är exempel på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Hälso- och sjukvårdens personal är utbildade i att bemöta patienter på ett hälsofrämjande sätt som stärker patientens tilltro till sin egen förmåga och sina egna resurser för att förbättra sin hälsa och hantera sin livssituation, även vid sjukdom.

Kontakt

Bild på Verksamhetsutveckling vård och hälsa

Verksamhetsutveckling vård och hälsa

010-103 98 92

e-post