Region Östergötland

Hälsofrämjande insatser

Genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser erbjuder vården människor stöd i att förbättra sin egen hälsa och att förebygga sjukdomar.

Riktade hälsosamtal med en hälsoundersökning, tobaksavvänjning, Må bra med kultur och fysisk aktivitet på recept är exempel på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Hälso- och sjukvårdens personal är utbildade i att bemöta patienter på ett hälsofrämjande sätt som stärker patientens tilltro till sin egen förmåga och sina egna resurser för att förbättra sin hälsa och hantera sin livssituation, även vid sjukdom.

Verksamhetsutveckling vård och hälsas uppdrag

Verksamhetsutveckling vård och hälsa är Region Östergötlands övergripande kunskaps- och kompetensstöd inom verksamhetsutveckling och folkhälsa.

Verksamhetsområdet bidrar till Region Östergötlands arbete med folkhälsa och verksamhetsutveckling genom

  • kunskap inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
  • kunskap om hur samhälls-, miljö- och individfaktorer påverkar invånarnas hälsa och bidrar till en mer jämlik hälsa och en hållbar regionutveckling
  • initiering/utveckling och förvaltning av modeller, metoder och verktyg inom verksamhetsutvecklingsområdet.

Enheten stödjer Region Östergötlands ledning och verksamheter med faktaunderlag och verksamhetsutveckling inom hälsoområdet. Region Östergötland är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård. På enheten finns sekretariatet för det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård. 

Kontakt

Bild på Verksamhetsutveckling vård och hälsa

Verksamhetsutveckling vård och hälsa

010-103 98 92

e-post