Region Östergötland Läkare tittar i örat på en ung patient

Fakta och råd

På landstingens och regionernas gemensamma webbplats 1177.se kan du logga in och utföra olika vårdärenden. Du kan exempelvis förnya recept, kontakta vården eller boka/avboka tid.

På 1177.se finns tusentals medicinska artiklar om sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa, förebyggande vård och om hur vården fungerar i Sverige.

På temasidorna finns information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer, exempelvis om cancer, graviditet, psykisk hälsa och kroppen. Här hittar du också filmer, reportage och kan ta del av andras berättelser och upplevelser.

Ungdomsmottagningen på nätet - UMO - är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.