Region Östergötland

Ombokning mammografi

Kvinna som är på mammografi

Om du har fått en kallelse till mammografi och behöver om- eller avboka tiden, kan du göra det på 1177.se.

I Östergötland kallas alla kvinnor mellan 40 och 74 år på mammografi vartannat år. Hälsokontrollerna görs i Linköping, Norrköping och Motala. Du betalar ingenting för undersökningen och behöver inte själv göra något för att bli kallad. Du får ett brev när det är dags. Behöver du omboka eller avboka din tid, kan du logga in på 1177.se och göra det själv.