Region Östergötland

Beställa och avbeställa tolk från tolkcentralen

Bilden visar ett tangentbord och hörlurar

Här kan du beställa och avboka tolk från tolkcentralen. Använd knapparna nedan för att komma till beställningsformuläret.

Beställ tolk   Avbokning av tolk

 

Tolkcentralen erbjuder:

  • Teckenspråkstolkning
  • Dövblindtolkning
  • TSS-tolkning (tecken som stöd)
  • Skrivtolkning
  • Taltjänsttolkning
  • Vi har även ett dövteam som vänder sig till teckenspråkiga personer i Östergötland.

Du kan läsa mer om respektive tolkmetod under rubriken Tolkmetoder på tolkcentralens sida på 1177.

Obs! Du kan inte beställa språktolk via beställningsformuläret

Om du har svårt att tala eller förstå svenska, har du rätt att få hjälp av språktolk när du besöker vården. Det är vårdpersonalen som beställer språktolk. Tala om för vårdpersonalen innan ditt besök att du behöver språktolk.

Telefontid

  • Måndag-torsdag, klockan 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
  • Fredag klockan 13.00-15.00

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-105 99 59

Bildtelefon: tolkcentralen.ostergotland@t-meeting.se

För akut beställning dagtid: 070-571 64 84

För akut beställning kväll och helg: 010-105 99 59

E-post:tolkcentralen@regionostergotland.se