Region Östergötland

1177 Vårdguidens e-tjänster

Två kvinnor framför en dator

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.

Du når 1177 Vårdguidens e-tjänster genom att logga in med bankID. BankID får du genom att kontakta din bank. Bankerna har olika krav på din ålder men om du är under 18 år måste du ha tillstånd av din vårdnadshavare. Läs mer på din banks webbplats vad som gäller för dig.