Region Östergötland

Stödperson

Två personer i samtal på parkbänk

De patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin har enlig lag rätt att begära och få en stödperson. Är du intresserad av att hjälpa en medmänniska? Som stödperson gör du en viktig insats.

Patienten ansöker själv om att få en stödperson genom att skicka en anmälan till patientnämnden.

Vad gör en stödperson?

En stödperson fungerar som ett medmänskligt stöd. Stödpersonen har tystnadsplikt, får besöka patienten på avdelningen och kan även vara med vid förvaltningsrättens förhandlingar. En stödperson ska inte ersätta vårdpersonal, ta ansvar för patientens ekonomi eller vara juridiskt ombud.

Som stödperson får du ekonomisk ersättning för ditt uppdrag och reseersättning. Du har även en olycksfallsförsäkring som gäller under den tid du är på uppdraget.

Vem kan bli stödperson?

Det krävs ingen speciell utbildning, men det är viktigt att du har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Det behövs stödpersoner från alla åldersgrupper och från olika kulturer.

Hur ansöker jag om att bli stödperson?

Det är patientnämnden som rekryterar och utser stödpersoner. Om du är intresserad, skicka dina kontaktuppgifter till oss så hör vi av oss. Vi behöver namn, adress, e-postadress, telefonnummer och ålder.

Kontakt

Bild på Pia Storswedh

Pia Storswedh

Handläggare Patientnämndens kansli

010-103 71 62

e-post

Denna webbplats