Region Östergötland

Organ- och vävnadsdonation

Operationsbild

Människor med vissa svåra sjukdomar kan få hjälp till ett både längre och bättre liv genom transplantation.

Den vanligaste organtransplantationen är njurtransplantation, men också hjärta, lungor, lever och bukspottkörtel transplanteras. I specialfall kan man också transplantera tunntarm, hand/underarm och livmoder. Vävnader som transplanteras är framför allt hjärtklaffar och hornhinnor, men även hud och benvävnad används. Blod och stamceller är flytande vävnad som transplanteras.

Cirka 700 personer i Sverige får varje år ett nytt organ. Men många hinner inte få det organ de väntar på innan det är för sent.

Inom Region Östergötlands donationsverksamhet tas organ och vävnader från avlidna donatorer tillvara för att patienter som väntar på transplantation ska få hjälp. Till donationsregistret kan du anmäla din inställning till att donera dina organ och vävnader för transplantation efter döden.

Läs mer om organdonation och Region Östergötlands donationsverksamhet på 1177.se.

1177.se