Region Östergötland

Bröstmjölksdonation

Donerad bröstmjölk i kylskåp

Nyfödda barn som fötts för tidigt, är sjuka eller av någon annan anledning kräver skötsel och observation som inte kan ges på en vanlig BB-avdelning vårdas på neonatalavdelning. De är beroende av bröstmjölk från sin mamma eller andra mammor som vill donera mjölk.

För de allra minsta barnen är bröstmjölk livsavgörande eftersom det inte finns någon ersättning som lämpar sig för så små barn. För mammorna kan det ta tid att få igång sin egen mjölkproduktion och under tiden är barnen beroende av att andra nyblivna mammor donerar bröstmjölk.

Vi söker friska nyblivna mammor, vars barn är noll till tre månader gamla. Du ska vara rök- och alkoholfri. Ditt överskott av mjölk behöver inte vara stort, även små mängder kommer till nytta.

Som bröstmjölksdonator kommer du att få genomgå en hälsoundersökning med blodprov.

Det finns två neonatalavdelningar i Östergötland. neonatalintensivvårdsavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping och Avdelning 15 B neo på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Vill du donera bröstmjölk, ring direkt till avdelningens mjölkkök.

Telefon Linköping: 010-103 46 06
Telefon Norrköping: 010-104 37 21

Gilla oss på Facebook

För att sprida kunskap och information om möjligheten att donera bröstmjölk har neonatalintensivvårdsavdelningen i Linköping startat en sida på Facebook. Via Facebook har avdelningen inspirerat många nyblivna mammor att bli bröstmjölksdonatorer.