Region Östergötland

Om webbplatsen

Regionostergotland.se är Region Östergötlands officiella webbplats med information om vår verksamhet.

Webbplatsen har sex huvudingångar: Hälsa & vård, Jobb & studier, Forskning & innovation, Demokrati och insyn, Regional utveckling och Om regionen. Webbplatsen riktar sig framförallt till medborgare, framtida medarbetare, studenter, forskare, vårdgivare, samarbetspartners och media.

Information till patienter och närstående om hälsa, sjukvård och tandvård, kontaktuppgifter till vården finns på 1177.se - Sveriges regioners gemensamma webbplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Från regionostergotland.se finns en tydlig väg till 1177.se.

Information för vårdgivare och samarbetspartner nås via en egen ingång på regionostergotland.se.

Tillgänglighet

Vår ambition är att göra webbplatsen så tillgänglig som möjligt för att alla. Kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Ovanför huvudmenyn finns hjälpfunktioner för att bland annat översätta texter till annat språk med hjälp av "Translate", få sidan uppläst med hjälp av "Lyssna" och "Lättlästa texter".

Webbplatsen är byggd i så kallad responsiv webbdesign. Det innebär att webbplatsens utseende anpassas efter den skärm som besökaren använder. Det kan vara smarta telefoner, surfplattor eller stationära datorer.

Standarder

För att strukturera innehållet på sidan används HTML 5. Presentationen av innehållet styrs via stilmallar, Cascading Style Sheets (CSS).

Tyck till om vår webbplats

Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar och vill gärna veta vad du tycker om webbplatsen. Tyck till här.

Ansvarig utgivare för webbplatsen

Anna Bowall, kommunikationsdirektör, Region Östergötland.

Brev, fax och e-post till Region Östergötland blir normalt allmän handling, vilket innebär att massmedia och allmänhet kan ha rätt att läsa innehållet.

Kontakt

Bild på Åsa Rundgren

Åsa Rundgren

Enhetschef kommunikationsenheten

010-103 70 46

076-114 94 34

e-post