Region Östergötland

Lättläst: Vårdcentraler

Det finns vårdcentraler

i alla kommuner i Östergötland.

Personalen på vårdcentralen undersöker dig

och ger dig behandling.

Du får själv välja vilken vårdcentral

du vill ha som din fasta vårdcentral.

På vårdcentralen jobbar läkare,

distriktssköterskor och sjuksköterskor.

De undersöker dig och ger dig behandling.

Om du behöver speciell vård

hjälper de dig att få vård

av en läkare eller sjuksköterska

som har speciella kunskaper.

På vårdcentralen kan du också få hjälp

om du till exempel har diabetes,

om du har astma eller allergi,

om du vill gå ned i vikt

eller vill sluta röka.

 

Barnavårdscentral

Om ditt barn är sjukt

kan du ringa till barnavårdscentralen och få råd.

Barnavårdscentralen ligger ofta i vårdcentralen

eller nära vårdcentralen.