Region Östergötland

Så här styrs Region Östergötland

Det är politiker som bestämmer

i Region Östergötland.

Vart fjärde år väljer de som bor i Östergötland

vilka politiska partier

som ska bestämma i Region Östergötland genom att rösta.

Politikerna som blir valda

är med i regionfullmäktige.Regionfullmäktige bestämmer

hur Region Östergötland ska använda sina pengar

och vad de tycker att Region Östergötland ska jobba med.

Nu är åtta partier med i regionfullmäktige.

 

Alla kan gå och lyssna på mötena

med regionfullmäktige.

Mötena visas också på

Region Östergötlands webbplats www.regionostergotland.se.

 

Politikerna i Region Östergötland arbetar i regionfullmäktige

men också i regionstyrelsen och

i olika grupper som till exempel nämnder.

De flesta politiker arbetar med annat

och är politiker på sin fritid.

Några politiker jobbar heltid.

 

Regiondirektören är anställd

Regiondirektör är Krister Björkegren.

Han är anställd på heltid och högsta chef för Region Östergötland.

Regiondirektören har ansvar för allt

som Region Östergötland arbetar med.

 

Vill du veta mer?


* Politiken i regionen
Länk till http://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/   (Sidan är inte på lättläst svenska)